Exposició “Estudis del volum” de 2n ESO

A la biblioteca Camp de l’Arpa (carrer Indústria 295) es pot veure una exposició sobre estudis del volum, del nostre alumnat de 2n d’ESO

Què veurem a l’exposició

Aquesta exhibició realitzada pels alumnes de 2n d’ESO, mostra un estudi progressiu sobre el volum. En principi partim de patrons rítmics dissenyats matemàticament, on la bidimensionalitat adquireix cert volum davant la possibilitat d’alterar mitjançant talls i alçats el mateix patró.

El disseny també es fa patent quan el resultat obtingut, pot anar aplicat a una arquitectura específica, una peça de vestir o un objecte decoratiu.

En la segona part de l’exposició podem observar peces de cartró generades també prèviament en 2D, que mitjançant talls i assemblatges, acoblaments, adquireixen una tridimensió absoluta a l’espai. L’ornamentació aplicada a les peces a través de les tècniques mixtes, ajuda a l’espectador a imaginar amb major detall la idea representada per l’alumne.

En la tercera fase del projecte el volum en brut ja ens va venir donat pel material a utilitzar, cubs de porexpan. Abans de dissenyar i procedir a la seva intervenció, ens acostem a l’obra de Chillida i Oteiza. Després de conèixer les inspiracions dels artistes, els materials utilitzats, on se situen les obres i per què, cada alumne va conferir un concepte o una idea abstracta i personal a la seva peça.
Aquest material ha permès no només treballar la matèria física, sinó també l’absència de la mateixa, el buit, dotant-lo de presència i força.

Visiteu aquesta magnífica exposició!