Ciència en confinament

Hi ha ciència a tot arreu. De fet, tot el mon material pot ser observat des del punt de vista científic.

Aquí us proposem una activitat molt casolana i fàcil de fer, que pot servir per començar a entendre què són els àcids i les bases.

Podeu fer la senzilla experiència que es proposa al vídeo, i si voleu, podeu investigar i buscar respostes a les següents preguntes:

Pels més joves
Amb el canvi de colors, què està detectant l’extracte de col lombarda?
Quin nom reben les substàncies que fan la mateixa funció que l’extracte de col?
Quines substàncies de casa heu detectat que són àcides? I quines bàsiques?
Investiga quines substancies de la cuina de casa NO modifiquen el color de l’extracte. Anomena’n tres o quatre
Per què no ho fan? Com es diu el tipus de substàncies que no modifiquen el color de l’extracte de col?

Pels més grans:
Què és químicament un àcid? I una base?
En el vídeo es pot observar una reacció de neutralització. Quina és?
Proposa alguna altra reacció de neutralització entre les substàncies que hagis trobat per casa teva
En què consisteix químicament una reacció de neutralització?
Té influència en el color de l’indicador la quantitat d’àcid que s’hi posa? I la de la base?
Per què es recomana fer vàries dilucions?

Bona feina i i molta Ciència !!