Bases del 3r concurs MatesChef Zafra curs 2019-2020

Participants

Al concurs hi poden participar tot l’alumnat del centre, professorat i PAS i famílies.

Hi haurà diferents nivells:

  • Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO
  • Nivell ESO34:  3r i 4t d’ESO
  • Nivell BTX:  1r i 2n de batxillerat
  • Nivell PROF: Professorat i PAS
  • Nivell FAM: Famílies de l’alumnat del centre

Condicions

El plat ha d’estar elaborat pel participant. Per elaborat s’entén que s’hagi cuinat o modificat a partir d’uns aliments de la industria alimentària.

Cada plat vindrà acompanyat d’una fitxa_participacio_mateschef1920 amb un títol, nivell al qual es presenta  i una breu ressenya amb opció d’incorporar la recepta.

Recomanem que no es portin plats cuinats a base de nata, ous, cremes i salses.

Llegir el tríptic Quatre normes per preparar aliments segurs, creat per Agència Catalana de Seguretat Alimentària per ajudar a evitar les toxiinfeccions alimentàries.

Continguts i objectius

El plat ha de transmetre com a mínim un concepte matemàtic del nivell educatiu al qual es presenta.

Com a objectiu principal que ha d’aportar el plat és el de poder-lo fer servir d’explicació, aclariment o posada en pràctica d’un dels continguts matemàtics del nivell que es presenta el participant.

Programació del dia (dimarts 17 de març Postposat)

8h a 16:10h: Lliurament del plats a la cuina de l’institut Juan Manuel Zafra on s’inscriurà el participant (fitxa), la categoria a la qual es presenta i etiquetatge del plat amb un número que donarà el jurat per tal de mantenir l’anonimat.
16:15h El jurat format pel departament de matemàtiques començarà a valorar els plats
16:45h S’obren les portes al públic per fer el tast i veure la presentacions dels plats inscrits
17:15h El públic vota pel guanyador de la categoria del públic
17:30h Lliurament de premis

Premis i categories

Cada nivell conté 3 categories amb un premi:

  • Categoria PIctòrica: Al més elaborat
  • Categoria PIca PIca: Al més bo
  • Categoria PItagòric: Al més matemàtic.

A més, hi haurà una categoria del públic on tothom votarà per escollir segons el seu propi criteri un plat guanyador.

Data i lloc

Es podran lliurar els plats al llarg del dia (17 de març) a la cuina de l’institut a partir de les 8 del matí fins a les 16:10h.

Jurat

El jurat estarà format pel professorat del departament de matemàtiques

Consultes

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a arnau.sanchez@jmzafra.com o consulteu la web mateschef-zafra

Els continguts d’aquest document s’han basat gràcies als següents concursos

https://inmapert.wixsite.com/mateschef

http://fotografiamatematica.cat/blg/concurs/bases-4/