Currículum 1r ESO

Matèries Comunes Matèries optatives
LLengua catalana Francès
LLengua castellana Arduino
Llengua anglesa Programació amb Scratch
Matemàtiques Teatre en anglès
Educació física El gust por la lectura
Educació visual i plàstica  Tècniques d’estudi
Música
Tutoria
Treball per projectes: ciències socials, ciències naturals i tecnologia
  • Grups classe heterogenis en quant a capacitats, gènere, interessos i escoles de procedència
  • Desdoblament en quatre grups a les matèries de català, castellà i matemàtiques
  • Grups de nivell en la matèria d’anglès
  • Treball per projectes. Distribució flexible i diversa en gran o petit grup, en funció del projecte.
  • TEI ( Tutoria entre iguals 1r i 3r d’ESO)
  • Educació emocional

Aquest institut és molt social!.. (records i novetats de 1r d’ESO)

fotob

L’alumnat de 1r d’ESO, que s’han incorporat aquest curs a l’institut, expressa sensacions en començar la seva nova etapa educativa: records i novetats.


Records i novetats

Com em trobo i què és el que més m’agrada de l’institut Juan Manuel Zafra?

M’agrada molt el laboratori i la biblioteca (Anji 1rB)

Es treballa de manera diferent (Ibrahim 1rB)

Entusiasmada amb Zaframusic ( Bisila 1rB)

Llegir més»

Projectes 1r d’ESO: Taller per estudiar i evitar el malbaratament d’aliments.

Els dies 10, 13 i 14 d’octubre l’alumnat de Projectes de 1r d’ESO ha realitzat a l’institut un taller sobre el malbaratament d’aliments, a càrrec de Núria Casas, de l’entitat Espigoladors,

Amb el taller es vol sensibilitzar i educar a la societat sobre el problema del malbaratament d’aliments, promovent bones pràctiques i l’aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària i en les cases.

A la primera part del taller s’ha fet un joc de rol, en el que uns alumnes feien d’agricultors, d’altres d’intermediaris (supermercats) i per acabar uns altres de restauradors. El joc simulava tres temporades, en les quals els protagonistes desenvolupaven les tasques pròpies de producció, distribució i venda d’aliments. Llegir més»

L’associació esportiva Juan Manuel Zafra convoca reunió pel curs 2016 2017

esportpatiBarcelona, 12 de setembre de 2016

Benvolgudes famílies,

L’Associació Esportiva Juan Manuel Zafra convoca el proper dimarts 20 de setembre a les 17.30 hores una reunió informativa a tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO interessat en realitzar activitat esportiva aquest curs 2016-17 que tot just comença. Llegir més»