OFITA

ofita_bona_2a4_v2 ca: ofita
es ofita
en ofita
 DESCRIPCIÓ

Les ofites són roques magmàtiques hipoabissals que es creu que han tingut un origen subvolcànic, és a dir, s’han originat quan un magma ha cristal·litzat en esquerdes i cavitats just abans d’arribar a la superfície.
Són roques de composició bàsica (pobre en sílice) constituïdes per petits cristalls de piroxè i plagiòclasi. La seva textura o microestructura està formada per una interpenetració d’aquests cristalls.
Es presenten en forma de petits afloraments (uns centenars de metres com a màxim) per tot el Prepirineu central.
El seu origen està relacionat amb la fracturació i separació del Pangea durant el Triàsic, que va facilitar l’ascens de magmes bàsics procedents del mantell. En ser roques tan antigues, es conserva fonamentalment el farciment dels conductes d’ascens del magma, encara que s’han preservat algunes colades i emissions submarines.

OBSERVACIÓ AMB LUPA

ofita Ofita observada amb lupa.

ÈPOCA GEOLÒGICA

El seu origen està relacionat amb la fracturació i separació del Pangea durant el Triàsic fa uns dos-cents cicncuanta milions d’anyns (MA) Anrrere. El Triàsic és el primer període geològic del Mesozoic.Tant el principi com el seu final estan marcats per grans extincions. La que posa fi al Triàsic ha sigut datada amb més precisió.

ÚS

Comercialment es denominen pòrfirs (és una varietat de roca ígnia composta de cristalls, com feldspat o quars, format a partir de la solidificació del magma) i s’utilitzen com a àrids per a l’asfaltat de carreteres, pavimentació de vies de ferrocarril, etc.

LLOC D’ORIGEN

Un dels llocs on hi ha aquesta explotació es a Murcia a les Mines de Abarán.
Aquesta comunitat sempre ha tingut molta explotació minera. Abarán és una vila i municipi
de la regió de Múrcia, situada a la comarca de l’Alt Segura, encara que amb forts lligams
històrics amb la comarca de la Val de Ricote.
Àrea: 115 km²
Altitud: 400 m
Població: 13.086
A part d’aquesta mina te moltes d’altres (no es dediquen a les ofites) com: La Sierra minera de Cartagena-La Unión, és una formació muntanyenca que s’estén en direcció est-oest al llarg de 26 km de costa des de la ciutat de Cartagena fins Cabo de Palos. Aquesta serra va ser intensament explotada per les seves mines de plata i plom i altres minerals metàl·lics en l’antiguitat. Va començar a ser explotada industrialment fins el segle XIX. Aquesta explotació va acabar l’any 1990 per greus problemes medioambientals.

MAPA

2017-02-20-1 2017-02-20-2 2017-02-20-3

Espanya, Murcia- Mines d’Abaràn

PROCEDÈNCIA

Ha arribat al institut gràcies a la colecció que ens ha proporcionat l’Escola Superior d’Agricultura.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Webs:

22/01/2017

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-27972-DETALLE_REPORTAJESABUELO (22/01/2017)

 

Melisa Cochior, Julie Villegas, Gerard Armentero