GNEIS

NOMgneis_bona_2b8

Ca Gneis

Es Gneis

En Gneis

DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA

Es una roca metamòrfica que es pot formar a partir de roques sedimentàries (paragneis) o de roques plutòniques, com el granit (ortogneis) Roca de gra gruixut a mig, amb textura planar grollera (textura gneísica), que origina un bandejat composicional alternant de capes de minerals clars (feldspat potàssic major del 20%, albita, quars i moscovita) i capes de minerals foscos (biotita, amfíbols , turmalina, andalusita, sillimanita, cordierita, granats, etc.). A simple vista, es reconeix relativament bé per l’alternança de bandes clares i fosques o per la presència dels anomenats “ulls de gripau”, cristalls de secció ogival de feldspat potàssic. Solen ser molt més compactes i resistents a l’erosió que els esquistos.

FORMACIÓ DE LA PEÇA

Roca originada pel metamorfisme regional de grau mitjà-alt de roques polítiques (paragneis) o pel metamorfisme de roques ígnies granítiques (ortogneis).

ANTIGUITAT DE LA ROCA

Es una roca amb una  antiguitat de 109 anys

ÚS DE LA PEÇA

El gneis es fa servir, sobretot, en la construcció, per fer teules, graons i llambordes, i, tradicionalment, per a la maçoneria, entre d’altres. És una roca amb un escàs aprofitament econòmic, excepte algunes varietats que s’utilitzen com a roques ornamentals.

LLOC D’ORIGEN

Roca causada pel metamorfisme regional de grau mitjà-alt de la Política de roques (paragneis) o per roques ígnies del metamorfisme de granit (Ortogneis).  

PROCEDÈNCIA DE LA PEÇA

La peça va arribar a l’institut gracies a l’Escola Dovella que ens va donar les roques a l’IES Juan Manuel Zafra  per poder compartir aquestes roques a la resta de l’alumnats de aquest centre.