Comprovació de la conservació de l’energia mecànica a Física de 1r de batxillerat

Al laboratori, i a l’escala els estudiants de Física de 1r de batxillerat experimenten sobre la conservació de l’energia mecànica

Per tal de comprovar amb dades el principi de conservació de l’energia, en casos de forces conservatives, els estudiants de Física han fet experimentació en dos contexts diferents.

En tots dos casos s’ha observat, mesurat i recollit dades de la caiguda lliure d’objectes, i s’ha procurat obtenir informació reiterada i fiable

El càlcul de l’energia potencial ha permès preveure la velocitat final que hauria d’assolir l’objecte que cau, si l’energia mecànica es conserva efectivament

L’experiència acaba amb la redacció d’informe, amb estructura científica, amb la més gran intenció comunicativa possible (rigor, transparència, completitud de dades, voluntat d’acceptació de la crítica científica dels altres).

Podeu veure més imatges, aquí >>>