Organigrama

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE*.

CÀRRECS UNIPERSONALS Directora M. Pilar Soteras   TUTORIES 1A Eva Tarragó
Cap d’Estudis Núria Vidal   1B Roger Prat
C. Pedagògica Ester Perpiñá   1C Begonya Gimeno
Secretària Abigail Mateo   1D Carme Permañé
1r ESO Montse Bretones   1E Raquel Angulo
2n ESO Teresa Prió   2A Ruth Torres
3r ESO Sílvia Griñó   2B Stéphane Rius
4t ESO Marta Grau   2C Sílvia Puigoriol
Batxillerat Pepe Pardo   2D Carles Albesa
Manteniment / Experiències món laboral Carles Albesa   2E Emili Bachiller
  3A Àngels Rodríguez
  3B Sílvia Leiva
Informàtica Sergi Gómez 3C Sandra Galindo
Pepe Pardo   3D Manel Mallol
Riscos laborals Eva Tarragó   4A David Grau
LIC Maribel Martí   4B Mireia Plans
Biblioteca Carme Permañé   4C Montse Esperabé
PILE / As. Alum. Núria Solé 4D Albert Fandos
CFGM J. Carles Cabeza   4E Nico Añó
Estada empresa Lydia Femenía   SIEI Isaura Xavier
Mediació Àngels Rodríguez   Abigail Mateo
Consell delegats Àngel Pla Lourdes Bassa
CAPS DEPARTAMENT Ciències nat. Ignasi Carreras   1 Batx A Daniel Collado
Ciències socials Santi Valle 1 Batx B Raquel González
Català Nicolàs Añó   1 Batx C Beatriz Pérez
Castellà Maria Camp   1 Batx D Cristina Gordo
L. estrangeres Raquel González   1 Batx Bac Núria Solé
Matemàtiques Elena Guerola   2 Batx A Rosa Sabatés
Espre. Artística Jaime Caravaca 2 Batx B Dori Medrano
Educació física Daniel Collado   2 Batx C Santi Valle
Tecnologia Lluís Oliván   1r SMiX Cristina Casas
Orientació educ. Àngels Rodríguez   2n SMiX Xavi Carretero
Informàtica J. Carles Cabeza      

*Les funcions i responsabilitats dels diferents càrrecs unipersonals es troben recollides en les NOFC