Història

       L’INS de Lliçà va obrir les portes  (aleshores amb el nom d’IES Lliçà)   l’any 1995 en l’espai conegut  per Can Godanya, concretament al carrer Indústria de Lliçà d’Amunt  amb cinc línies de tercer d’ ESO que acollien 156 alumnes provinents del nostre municipi i de Lliçà de Vall. Les instal·lacions de l’ IES constaven de sis mòduls prefabricats.

Imatge dels mòduls el 1995

       Des d’aleshores, moltes coses han canviat…

      El curs  2003-034 es va inaugurar l’actual edifici del carrer Països Catalans  i l’INS de Lliçà es va consolidar com un gran centre d’ESO i Batxillerat amb sis grups per a cada nivell d’ESO i 4 grups per a cada nivell de Batxillerat.  En total érem 606 alumnes.

Imatge del nou edifici

       El curs 2007-08 a Lliçà de Vall es va crear el SES Lliçà de Vall (actualment amb el nom d’INS El Vern) amb només 1r d’ESO. Va ser a partir del 2011-12 que només rebíem alumnes de Batxillerat de Lliçà de Vall.

     El curs 2011-12 davant el creixent nombre d’alumnes d’ESO al municipi de Lliçà d’Amunt, es va crear un segon  institut per donar més espai a les nostres aules.  Però, els alumnes en acabar l’ESO a l’INS Hipàtia d’Alexandria el nostre Institut segueix sent el referent per cursar Batxillerat o el Cicle que oferim.

    El curs 2012-13 es van afegir els estudis de Cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Durant aquell vàrem tenir 21 grups d’ESO i  11 grups de  Batxillerat.  Va aparèixer el nostre primer  grup de 1r de SMiX.

Aula de 1r de SMiX

     Aquell curs 2011-12 érem 598 alumnes.

     Aquest darrer curs 2017-18 el total d’alumnes són 655,  repartits en 19 grups d’ESO, 6 grups de Batxillerat i 3 grups de Cicles.

     Un aspecte a ressaltar en l’evolució del centre  ha estat el  creixement constant de l’ institut, que ha passat de tenir 156 alumnes, en el curs 1995-96, a tenir-ne 655 en el curs 2017-18.

INS de Lliçà a l’actualitat