Preinscripció IFE

PREINSCRIPCIÓ IFE: Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives

Del 29 de juny al 7 de juliol

Requisits:

  1. Presentar necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista).
  2. Tenir entre 16 i 20 anys d’edat i complir com a màxim 21 anys d’edat durant l’any 2019.

Consulteu els criteris de prioritat que s’han establert per accedir a aquesta formació.

Documentació:

Tota la documentació s’ha d’enviar degudament escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb la sol·licitud.

1. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:

  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria; hi ha de constar la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar la documentació següent:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acollida, la resolució d’acollida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

2. Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre han d’acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta de residència, o si són estrangers sense NIE.

3. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria el curs acadèmic 2019-2020 han de presentar el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

4. Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d’acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Sol·licitud amb suport informàtic:

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar junt amb la documentació acreditativa (dins el termini indicat) mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica a8052955@xtec.cat.

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició. No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Trobareu tota aquesta informació a la pàgina del Departament d’Educació i al web Estudiar a Catalunya.

 

Calendari (les dates a partir del mes de juny poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia)

 

Fases de la preinscripció​ Dates
Publicació de l’oferta inicial 23 de juny
Presentació de sol·licitud​s  Del 29 de juny al 7 de juliol
Presentació de documentació Fins el 9 de juny
Sorteig 8 de juliol
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 10 de juliol
Presentació de reclamacions Del 13 al 15 de juliol
Llista baremada amb l’assignació definitiva 17 de juliol
Matrícula Del 20 al 24 de juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>