Oferta Batxillerat

Què és el Batxillerat?

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d’un cicle format per dos cursos.

El batxillerat prepara l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats que ofereix l’Institut Les Termes

Batxillerat Científic

1r Matèries Comunes Hores 2n
Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història 3
Educació Física 2 Història de la Filosofia 3
Ciències per al Món Contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de Recerca
TOTAL  14 TOTAL  14
1r Matèries Modalitat Hores 2n
Matèries Modalitat Hores
Matemàtiques 1 4 Matemàtiques 2 4
Física 1 / Alemany 4 Física 2 4
Biologia 1 4 Biologia 2 4
Química 1 4 Química 2 4
TOTAL  16 TOTAL  16

Batxillerat Tecnològic

1r Matèries Comunes Hores 2n
Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història 3
Educació Física 2 Història de la Filosofia 3
Ciències per al Món Contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de Recerca
TOTAL  14 TOTAL  14
1r Matèries Modalitat Hores 2n
Matèries Modalitat Hores
Matemàtiques 1 4 Matemàtiques 2 4
Física 1 / Alemany 4 Física 2 4
Dibuix Tècnic 1 4 Dibuix Tècnic 2 4
Tecnologia Industrial 1 4 Tecnologia Industrial 2 4
TOTAL  16 TOTAL  16

Batxillerat de Ciències Socials

1r Matèries Comunes Hores 2n
Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història 3
Educació Física 2 Història de la Filosofia 3
Ciències per al Món Contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de Recerca
TOTAL  14 TOTAL  14
1r Matèries Modalitat Hores 2n
Matèries Modalitat Hores
Matemàtiques Aplicades a les CS 1 4 Matemàtiques Aplicades a les CS 2 4
Història del món contemporani 4 Història de l’Art 4
Economia de l’Empresa 1 4 Economia de l’Empresa 2 4
Psicologia i Sociologia / Alemany 4 Geografia 4
TOTAL  16 TOTAL  16

Batxillerat Humanístic

1r Matèries Comunes Hores 2n
Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història 3
Educació Física 2 Història de la Filosofia 3
Ciències per al Món Contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de Recerca
TOTAL  14 TOTAL  14
1r Matèries Modalitat Hores 2n
Matèries Modalitat Hores
Llatí 1 4 Llatí 2 4
Literatura Castellana 4 Literatura Catalana 4
Literatura Universal / Alemany 4 Grec 2 4
Grec 1 4 Història de l’Art 4
TOTAL  16 TOTAL  16

(Pots descarregar-te aquesta informació sobre les modalitats en format pdf).

 

Titulació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de Batxiller/a. Amb el títol de batxiller/a es pot accedir a:
  • La universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
  • Un cicle formatiu de Grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
  • Ensenyaments superiors artístics,
  • El món laboral