Instal·lacions

L’edifici compta amb els següents espais específics, equipats convenientment per a la funció que s’hi desenvolupa:

 • 22 aules per als grups-classe
 • Aules de desdoblament
 • 2 aules d’Informàtica
 • Aula de Plàstica
 • Aula de Música
 • Aula de Tecnologia
 • Laboratori de Física i Química
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratori d’Idiomes
 • Aula d’acollida
 • Sala d’actes i aula polivalent
 • Biblioteca
 • Departaments didàctics
 • Sala de rebuda de famílies
 • Sala de guàrdia
 • Consergeria
 • Secretaria

El centre disposa d’un gimnàs cobert i pistes esportives a l’aire lliure, utilitzades per a les classes d’Educació Física.

També hi ha una zona exterior d’esbarjo per a l’alumnat i una zona enjardinada, creada i mantinguda pels alumnes en matèries optatives d’hort i jardineria.