Diversificació Curricular

A l’Institut Les Marines es porta a terme dos projectes de diversificació curricular:  

Projecte de Tallers a 3r d’ESO que es materialitza a través de 6 tallers que es desenvolupen al llarg del curs.

Projecte Eslora que consisteix en l’estada a una empresa o entitat externa (dos dies per setmana). La finalitat d’aquesta estada és que l’alumne tingui una experiència i unes possibilitats d’aprenentatge complementàries a les activitats que ofereix l’institut.

Aquests dos projectes tenen com a finalitat que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.