SANT JORDI 2021

Benvolguda comunitat de l’INS Les Corts, tenim el plaer d’anunciar que organitzem una nova edició dels Premis Sant Jordi, la manifestació literària i artística més important del curs acadèmic, i on el nostre alumnat pot demostrar les seves habilitats creatives.

 

Enguany i com a novetat, escollirem les millors obres per a cada nivell acadèmic excepte el Batxillerat on barrejarem les obres de 1r i 2n de batxillerat.

 

A continuació podeu veure les bases dels premis

BASES
 1. L’ Institut d’Educació Secundària Les Corts convoca els premis Sant Jordi.
 2. Podran presentar-s’hi tots els alumnes del centre.
 3. Cada alumne podrà presentar més d’un treball, tant en diferents especialitats com en una mateixa, sempre amb el mateix pseudònim.
 4. Els premis estaran classificats en les següents matèries i modalitats
  • Llengua catalana: Prosa i Poesia
  • Llengua castellana: Prosa i Poesia
  • Llengua anglesa: Prosa i Poesia
  • Fotografia
  • Llengua francesa i alemanya: únic premi en prosa o poesia per tots els nivells.
  • Imatge per la portada de l’agenda de l’institut: únic premi per tots els nivells.
 1. Dins de cada matèria i modalitat hi haurà una categoria per cada nivell de l’ESO, i una altra categoria per a tot el Batxillerat, excepte en els treballs en llengua alemanya i francesa on hi haurà un únic premi per a tots els treballs presentats.
 2. Hi haurà un premi per a cada matèria, modalitat i nivell.
 3. El Jurat estarà format pels professors del departament implicat en cada cas.
 4. Els premis per les imatges de la samarreta i l’agenda de l’institut es votaran de manera popular per professorat i alumnat.
 5. Els treballs hauran de ser inèdits i no presentats a cap altre concurs.
 6. A criteri de cada Jurat, els premis podran ser declarats deserts.
 7. Les creacions s’han d’enviar exclusivament en format digital prioritàriament PDF, mitjançant l’enllaç que veureu en la pàgina web de l’Institut.
 8. Per cada obra que presenteu, heu d’omplir un formulari l’enllaç del qual trobareu a la pàgina web de l’institut.
 9. Els documents digitals enviats només han de contenir el pseudònim de l’alumnat, i mai el nom i cognoms.
 10. El nom del fitxer PDF només ha de contenir el nivell acadèmic i la categoria en que participa i el pseudònim (EXEMPLE: 1ESO_Català_Prosa_Garipau.pdf).
 11. L’enllaç per penjar el treball és aquest
https://forms.gle/EyZr7dqYhBzNyAJw5
 1. El termini de presentació acaba el dilluns 12 d’abril de 2021 a les 11.45 h. No s’admetran els treballs presentats fora de termini.
 2. Els premis es faran públics i es lliuraran el dia 23 d’abril, durant la festa escolar dedicada a Sant Jordi
 3. La participació en la convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

FORMAT DE CADA CATEGORIA
 1. Es consideraran dins de les categories de Prosa els escrits que expliquin una història de ficció. El tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12 i l’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full
 2. L’extensió màxima dels escrits de Poesia serà d’un full i el tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12.
 3. Les fotografies s’han d’enviar en format digital i es poden retocar i afegir filtres. Les imatges han de girar al voltant de la sostenibilitat a la ciutat.
 4. Imatge per la portada de l’agenda de l’institut. Es pot fer amb tècniques manuals o digitals. El tema és lliure. No cal afegir cap logotip.

 

BASES PER A DESCARREGAR