PROVES D’ACCÉS A CICLES 2021

L’Institut Les Corts és un centre que acull Proves d’Accés a Cicles de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Trobareu tota la informació relativa al procés d’inscripció, calendari, requisits, proves.. a:

PROVES ACCÉS GRAU MITÀ: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 

INFORMACIÓ PER A CONTACTAR AMB EL CENTRE:

Per a fer consultes el mitjà preferent serà aquesta adreça de e-mail: proves.acces@inslescorts.cat

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

Grau Mitjà: Del 14 al 27 d’abril de 2021: de 9:00 a 15:00

i els dies 20 i 22 d’abril: de 15:30 a 17:30

Grau Superior: Del 15 al 28 d’abril de 2021: de 9:00 a 15:00

i els dies 20 i 22 d’abril: de 15:30 a 17:30

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Preinscripció Grau Mitjà: Trobareu tota la informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Calendari de presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021

Preinscripció Grau Superior: Trobareu tota la informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

Calendari de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021

MEMBRES DE LES COMISSIONS:

Membres de la comissió avaluadora de les proves d’accés a cicles formatius de Formació Professional de Grau Superior

Membres de la comissió avaluadora de les proves d’accés a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mig