Preinscripció Batxillerat 2018-2019

Preinscripció Batxillerat: del 14 al 24 de maig

Sol·licitud

 

Informació General

Consorci Educació

OFERTA DE PLACES

Ordinària NEE
1Batx 53 2
2Batx 4 3
Horari Secretaria:

Matins de 9:00 a 13:00 i les tardes de dijous de 15:00  a 17:00.

Preguntes Freqüents
Documentació a aportar:
  • Original i fotocòpia de la Sol·licitud de Preinscripció.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet).
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Les persones que vulguin acreditar algun criteri  general o complementari han de portar l’original i la fotocòpia del document que ho acrediti.

ALTRA DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA.

PER 1R DE BATXILLERAT: LA MITJANA DE 1R, 2N I 3R DE LA ESO.

PER 2N DE BATXILLERAT: NOTA GLOBAL ETAPA ESO.

NO ES FAN FOTOCÒPIES AL CENTRE.