Projectes


El nou context que s’ha produït en els darrers anys en l’àmbit tecnològic genera un alt grau d’assoliment de les competències plurilingüe i digital, entre d’altres.

Amb una visió holística, el nostre institut ofereix dins del currículum optatiu de l’ ESO, treball per projectes de forma que les competències es treballen d’una forma transversal i es possibilita l’aprenentatge constructivista.

Per altra banda, per treballar la competència plurilingüe, el nostre institut treballa amb la metodologia AICLE, on s’imparteixen continguts no lingüístics en llengua anglesa.

El centre, essent conscient de la importància del treball per projectes i de la metodologia AICLE, fa una clara aposta per garantir la continuïtat del treball durant tota l’etapa de l’ ESO.

Projecte de Programació i robòtica

El pensament computacional implica un conjunt de tècniques i habilitats de resolució de problemes que els programadors utilitzen per escriure els programes que conformen les aplicacions informàtiques que utilitzem a diari. Aquesta metodologia de treball promou:

  • L’ ús actiu i no el consum passiu de la tecnologia.
  • La millora de la resolució de problemes
  • El pensament algorítmic.
  • El procés creatiu i el treball en equip.
  • La utilització de diferents intel·ligències com ara la matemàtica, l’ artística…

PRIMER ESO:Començar la programació amb Code i Scrath

SEGON ESO: Participació en la First Lego League a nivell de districte .Resolució d’un repte a partir dels Lego Mindstorm. Programació de dibuix amb 3D utilitzant blocs com el beetle blocs o sketch up

TERCER ESO: SNAP 4 ARDUINO  amb la placa nano

 

Projectes AICLE

Solar Energy: An Open Mind to Developping Countries

El centre d’interès és l’energia solar l’estudi de la qual trasllada a l’alumnat a conèixer i reflexionar sobre l’ús de les energies renovables en el món desenvolupant i molt especialment en els països en vies de desenvolupament.

 

 

Making Films

L ’alumnat posa en pràctica les tècniques fotogràfiques i cinematogràfiques en tots els vessants: guió, realització, direcció, interpretació i muntatge.

Es treballen, en primer lloc, els paràmetres de fotografia i, més endavant, del cinema. Es visionen fragments de pel·lícules de diferent autoria per arribar a rodar i editar finalment un curtmetratge.

Es potencia el treball en equip ja que exigeix una intensa convivència i capacitat de reflexió i diàleg per arribar a preses de decisió.

Participació en el projecte Cinema en curs impartit conjuntament per cineastes i docents en coordinació amb la resta d’instituts que formen part del projecte dirigit per l’associació cultural A Bao Q en contacte amb l’equip pedagògic de la Cinémathèque de Paris.

Els nostres curts han estat reconeguts al Festival Internacional de Curtmetratges en català (Menció especial, el 2006), a la Cinémathèque de Paris (selecció en l’edició de nou vídeos, el 2006 i el 2007), i pel Premi del públic en el Festival Internacional de  Televisió Infantil (OETI), el 2010.    (http://www.cinema-en-curs.org)

 

Projecte laboratori

Des dels departaments de Física i química i Biologia i Geologia es treballen projectes en l’àmbit ciència, tecnologia , enginyeria i matemàtiques de forma que es treballen les competències de forma transversal i amb una metodologia d’aprenentatge constructivista.

 

 

Projectes Matemàtics

El Departament prepara l’alumnat per participar en activitats extraescolars amb l’objectiu de:

  • Potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes
  • Fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant problemes per resoldre en equip.

Els programes els què participem són:

  • FEM MATEMÀTIQUES
  • PROBLEMES A L’ESPRINT per a primer cicle d’ ESO
  • COPA CANGUR per equips

A partir de 1r d’ ESO, es participa en les Proves Cangur, activitat que es fa simultàniament a diferents països. S’estudien estratègies que permeten resoldre, al més ràpidament possible, els problemes que s’hi proposen (exemples en la web www.cangur.org, el Nivell 1 correspon a 3r d’ ESO).

Participem també en les Proves en línia per a segon cicle d’ ESO i Batxillerat i en el concurs de Fotografia matemàtica.

 

Projecte Aprenentatge I Serveis comunitaris

Es tracta d’una proposta innovadora, tot i que parteix d’elements molt coneguts: el servei voluntari a la comunitat i, òbviament, la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat no rau, doncs, en cadascuna de les parts que el formen, sinó en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent contemplada en el currículum. Els àmbits del servei poden ser múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambient, discapacitats, salut, pobresa…) així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

Els programes en els quals participa el nostre centre són:

 

Projecte Teatre

El projecte teatre es treballa dins del Pla d’Acció Tutorial i des del  departament de Llengua i Literatura Castellana. Aquestes activitats constitueixen una bona estratègia de cohesió dels grups a la vegada que es treballen les competències comunicatives en llengua oral i les arts escèniques. Es treballen obres clàssiques i d’actualitat, que fomenten la reflexió, el respecte, el diàleg i la participació responsable.

 

Projecte Ràdio Mater

Des del Departament de Llengua Castellana, i amb la col·laboració d’altres departaments lingüístics, es treballen continguts com ara l’elaboració de guions, treball de la llengua oral i de les competències comunicatives en llengua escrita i les competències tecnològiques i digitals com són la gravació, edició i producció d’arxius d’àudio.

 

TREBALLS DE SÍNTESI

Amb la voluntat de garantir la màxima qualitat i rigor en aquests treballs, el nostre centre disposa d’una coordinació encarregada d’aquesta tasca que, d’acord amb els respectius equips docents, actualitza els continguts i els adequa a la normativa vigent.

PRIMER D’ ESO: Quan les pedres parlen

L’alumnat de 1r d’ ESO, des d’una emocionant immersió a l’arqueologia egípcia, obre un eix que el condueix a un treball transversal des de les diverses àrees curriculars.

 

 

 

SEGON D’ ESO: Arquitectura i Urbanisme

Visita i investigació del Monestir de Sant Cugat i el Park Güell,dos conjunts propers, singulars i atractius que es plantegen una manera de viure.

 

 

 

TERCER D’ ESO: Esport i vida saludable

Estudi de l’alimentació i els productes frescos a partir d’una visita experimental a un mercat de Barcelona (programa menjodemercat). Taller de cuina a la Fundació Alícia i visita al Monestir romànic de Mont Sant Benet. Activitats esportives al canal olímpic.

Els treballs de síntesi es plantegen com un treball en equip, d’experimentació i deducció per arribar a exposar mitjançant l’ús de presentacions orals i escrites les seves descobertes i conclusions.

 

PROJECTE DE RECERCA DE QUART D’ ESO

El projecte de recerca està concebut com una iniciació al Treball de Recerca del Batxillerat. És una investigació sobre un tema determinat, guiat per un tutor o tutora, on l’alumnat s’inicia en l’aplicació d’una  metodologia de recerca, la planificació del treball i la presentació, tant oral com escrita, dels resultats i conclusions.

El centre ofereix diferents àmbits de treball com ara les ciències, la filosofia, la tecnologia, les matemàtiques,  la llengua anglesa i la llengua i literatura catalana.

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

1.- Concurs de Cristal·lització a l’escola. Hi ha 2 grups inscrits en aquest concurs, els alumnes han d’aprendre a obtenir cristalls i presentaran, en una jornada que seguirà el format d’un congrés científic,  la feina feta i un jurat escollirà els treballs guanyadors. Al projecte han d’incloure tant l’aprenentatge al laboratori com l’experiència de participar en un congrés científic.

2.-Construcció d’una cambra de boira. Una cambra de boira, o cambra de Wilson, és un detector de trajectòries de partícules amb càrrega elèctrica en el si d’un vapor saturat i d’un camp magnètic. Els alumnes de 4t han de construir una cambra de boira, estudiar i controlar les condicions més adequades per detectar partícules subatòmiques.

 

3.-Estudi de moviments. Els alumnes han de posar en joc els conceptes apresos sobre els diferents tipus de moviments i els estudiaran mitjançant l’ús de la imatge. Amb l’anàlisi de vídeos i fotografies es construiran taules amb dades de temps i posicions, es representaran en gràfics per trobar els valors de velocitat i acceleració; amb les imatges d’un salt a la lluna es pot trobar l’acceleració de la gravetat en aquest planeta.

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

1.- Atenció a la 3a. edat: “Compartim memòries” El treball és un diari sobre la participació del nostre alumnat en el programa REMS d’estimulació cognitiva de malalts d’ Alzheimer. Un cop al mes un grup d’alumnes visiten els avis que van a un  centre de dia del barri situat a la travessera de Les Corts i dinamitzen els tallers que tenen preparats. Els alumnes investigaran diversos aspectes: la malaltia des del punt de vista mèdic, les persones que treballen al centre, el voluntariat que s’hi fa,  etc.

2.- Integració Social en el Síndrome de Down. La metodologia de treball serà el seguiment en el procés d’integració d’una noia amb síndrome de Down. Després de fer una entrevista en profunditat a tots els membres de la família, i també a la protagonista, faran una recerca sobre la malaltia, els centres a on ha estudiat i totes les entitats que l’han ajudat a integrar-se en la societat, per extreure’n conclusions.

3.- Barcelona i el treball contra el Racisme. Després dels atemptats d’agost a Barcelona, que s’ha fet? L’alumnat portarà a terme una investigació sobre les entitats que treballen contra el racisme a Barcelona i efectuaran una comparació entre dues d’elles. Esbrinaran com han portat a terme les seves campanyes, quines són les prioritats, quins resultats han obtingut i la repercussió social. També visitaran SOS RACISME i entrevistaran  un dels seus representants per treballar aquest tema.

 4.- Violència de gènere…hem avançat? Després de fer una recerca del què significa i dels tipus de violència de gènere que hi ha, faran una recerca per les diferents campanyes que s’han fet a Barcelona i les compararan amb altres d’Europa.

 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Una de les lleis macroecològiques més conegudes indica que, en un grup taxonòmic determinat, el nombre d’espècies d’aquell grup augmenta en apropar-se a l’equador i el nombre d’espècies disminueix cap als pols. Utilitzant aquest principi com a hipòtesi de treball, l’alumnat ha d’ escollir un grup taxonòmic, buscar el nombre total d’espècies de cada grup i la seva distribució mitjançant la web de Llibre Vermell d’Espècies Amenaçades de la UICN. Un cop conegudes les distribucions, han  d’inventar una metodologia per a demostrar el principi macroecològic. Per a la segona part del curs, els alumnes hauran de modelar el nínxol ecològic d’una espècie mitjançant un programari anomenat MAXENT (Maxim Entropy). En aquest cas, se’ls proposarà estudiar com pot augmentar o disminuir la distribució d’una espècie amb el canvi climàtic que està previst per a finals del segle XXI. Els resultats hauran de ser presentats oralment i en pòsters que exposarem públicament en espais comuns de l’ institut.

PROJECTE DE RECERCA DE MATEMÀTIQUES

De les propostes fetes a l’ inici del curs es van organitzar en tres grups que estudien els següents temes:


La Criptografia
• Necessitat  i usos de la criptografia al llarg de la historia
• Estudi dels xifrats de Alberti , Vigenère ,….
• La maquina enigma i els codis Rsa, ….
• Aplicacions del  sistema binari i l’Aritmètica modular.


Els quadrats màgics
• Definició, origen i tipus.
• Construcció i  constant dels diferents ordres.
• Quadrats màgics famosos i altres curiositats.
• La relació  amb el sudoku.

 Els cossos de revolució
• La geometria com a eina de coneixement dels objectes i de les seves relacions amb l’espai.
• La generació dels principals cossos geomètrics i les seves característiques.
• Aplicacions en els camps de la enginyeria, l’arquitectura i el disseny.

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

En l’era digital en què vivim l’ús de la tecnologia digital és imprescindible. En aquesta matèria s’ha treballat en grup 3 o 4 , d’acord amb la metodologia de projectes que ja venen treballant durant tota l’ ESO a la classe de tecnologia. Han plantejat diversos reptes, un dels quals ha estat veure la viabilitat de l’ús d’una casa domòtica per tal que una persona amb mobilitat reduïda pugui ser totalment autònoma. A més, investiguen quins avantatges i quins inconvenients pot presentar un habitatge en aquestes condicions respecte a d’altres. Quines són les tasques que podem automatitzar i com fer-ho, etc.
El programari utilitzat variarà segons els objectius del grup:  Scratch,  Arduino en el cas de programació i Sketch Up en el cas del disseny en 3 D.

DEPARTAMENT DE LLENGUA ANGLESA

La investigació s’ha repartit entre 10 alumnes dividits en 3 grups. Un grup efectua una recerca sobre les malalties derivades de trastorns alimentaris: anorèxia, bulímia, vigorèxia, orthorèxia, entre d’altres. Investiguen sobre les possibles causes que porten a desenvolupar aquestes malalties, les conseqüències i el percentatge de risc de patir-les que es presenta al llarg de l’adolescència. Els altres dos grups treballen el vegetarianisme, el veganisme, el freeganisme i els foodies. Investiguen el perquè cada cop més la gent canvia la seva forma de menjar i esbrinen, també, si totes aquestes formes de menjar són saludables o comporten algun tipus de risc.

El treball es desenvolupa en llengua anglesa.

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA

Llengua i noves tecnologies

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua catalana en les noves tecnologies com per exemple el whatsapp, correu electrònic, etc.

L’ús de la llengua catalana entre els joves

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua catalana en diferents àmbits i segons les diferents situacions comunicatives

Llengua i mitjans de comunicació

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’ús de la llengua en els mitjans de comunicació: ràdio, premsa escrita, premsa digital, revistes…

Origen i evolució de la llengua catalana

L’alumnat porta a terme una investigació sobre l’origen i la formació de la llengua. Evolució, canvis morfosintàctics, semàntics, etc.