INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2021-2022

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Com a novetat, aquest any les famílies haureu de fer el procés de preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat

En aquest web trobareu tota la informació entre d’altres, sobre:

Per a saber més informació sobre el batxillerat, també podeu consultar: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/