Estada Empresa

ACCÈS AL QBID

Programa BID- Banc integrat de dades

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

http://www.empresaiformacio.org/

 VIDEOS TUTORIALS EMPRESA

A continuació trobareu el enllaços dels vídeos tutorials de l’aplicació informàtica qBID, específics pel tutor d’empresa, i confiem faciliti l’accés al qBID del tutor d’empresa així com la “tutoria online”.

VIDEOS TUTORIAL ALUMNAT