Modificació de criteris d’avaluació (motiu confinament covid-19)

Modificacions de criteris d’avaluació del 3r trimestre i final.

Degut a l’etapa de confinament, pel COVID-19, els criteris d’avaluació del 3r trimestre i l’avaluació final s’han vist afectats.  Per aquest motiu, els departaments han fet les modificacions pertinents.

Modificacions de criteris