Instal·lacions

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

L’espai escolar consta de dos edificis, tres zones d’esbarjo, una pista d’esports. Disposa, a més a més, del següent nombre d’aules:

 • 16 aules ordinàries
 • 2 aules d’informàtica
 • 2 laboratoris (un de Biologia, i l’altre de Física i Química)
 • 2 tallers de tecnologia
 • 1 aula de dibuix i plàstica
 • 1 aula de música
 • 1 biblioteca
 • 1 pavelló
 • 1 oficina de secretaria
 • 1 espai de reprografia
 • 1 aula d’idiomes

D’aquests espais,  disposen d’equip audiovisual disponible en qualsevol moment. Als espais que no en disposen, s’hi pot utilitzar els canons i ordinadors portàtils.

Un any més les instal·lacions són compartides amb entitats de l’Escala per tal de dur a terme les seves activitats.

La Biblioteca del centre no és només un lloc de consulta o d’estudi, també és el nucli d’esdeveniments com ara notícies del món de la cultura, lectura de poemes per la Festa de la Poesia, …