Pla d’Educació Digital

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis.

Durant aquest curs 2020-2021, els centres públics dependents del Departament d’Educació rebran ordinadors portàtils que posaran a disposició de tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM, així com de l’alumnat de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d’ESO i CFGS que no disposi d’ordinador a les seves llars.

Dins aquest projecte, al nostre institut aquesta setmana s’ha fet el repartiment d’ordinadors portàtils a tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. Aquests ordinadors han de permetre que tots els alumnes puguin fer a casa les tasques relacionades amb els ensenyaments de l’institut. Aquests ordinadors són propietat del centre i es cedeixen als alumnes fins a final de curs.

Més informació: projectes.xtec.cat/edc