Instal·lacions

El centre compta amb totes les instal·lacions necessàries per a dur a terme la pràctica educativa en condicions òptimes:

EQUIPAMENTS GENERALS

  • Aulari digitalitzat, perquè participem del projecte Educat 2.0 les aules del centre tenen instal·lats sistemes de projecció i estan digitalitzades amb xarxa wi-fi de fibra òptica, cosa que permet una alta connectivitat. A més tot l’alumnat d’ESO compta amb un ordinador portàtil de propietat per poder participar del projecte de llibre digital, perquè ja no treballem amb llibres amb el suport tradicional en paper.
  • Biblioteca, que es troba en procés de renovació quant al fons bibliogràfic i els equipaments informàtics.Tenim lel projecte de convertir-la en un bon centre de recursos que faciliti l’accés a la informació i sigui font de recursos informatius en qualsevol suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa. Volem que sigui un entorn d’aprenentatge que s’integri en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector.
  • Sala de visita per poder atendre les famílies i oferir informació puntual i detallada sobre l’evolució dels vostres fills/es. Per tal de mantenir-vos informats al màxim tenim un projecte de tutories individuals, que permet una atenció més personalitzada. És per això que disposem d’un espai on poder conversar tranquil·lament amb els pares i mares.

ÀMBIT DE CIÈNCIES

  • Laboratoris científics [Ciències Naturals i Física i Química] ben equipats on l’alumnat pot experimentar de manera pràctica la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic gràcies als coneixements adquirits. Mitjançant aquests equipaments podem oferir un millor rendiment de l’aprenentatge científic. En aquests tipus d’aules es treballa en grups reduïts.
  • Aula de tecnologia amb tot tipus d’eines i estris per a poder familiaritzar l’alumnat en les arts aplicades, l’electrònica, etc. Per tal d’afavorir un millor rendiment i aprenentatge de la competència tecnològica treballem una hora setmanal amb l’alumnat en grups reduïts en aquesta aula.

ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES

  • Laboratori d’idiomes que permet treballar l’oralitat lingüística en anglès i alemany, mitjançant diferents recursos audiovisuals i informàtics. Per potenciar un millor rendiment i aprenentatge d’aquestes llengües tots els grups treballen setmanalment en aquesta aula en grups reduïts.

ÀMBIT D’EXPRESSIÓ

  • Aula de música dotada amb instruments, recursos i equipaments d’àudio per a poder fomentar el gust per la música en l’alumnat.
  • Aula de dibuix equipada amb mobiliari adaptat i materials per a poder fomentar l’expressivitat artística de l’alumnat i d’altres disciplines, pròpies del Batxillerat, com ara el dibuix tècnic.
  • Gimnàs i pistes esportives equipades on l’alumnat no només practica esport, sinó que enforteix el cos i millora la funcionalitat del sistema cardiorespiratori, de l’aparell locomotor i equilibra el sistema nerviós, cosa que és molt beneficiosa per a la salut.