La tecnologia ens sorprèn: resistències d’estructures de paper

Dins de l’àmbit de la matèria de Tecnologia, els alumnes de 3r d’ESO han realitzat unes estructures amb cilindres de paper d’una resistència sorprenent. Aquestes construccions arriben a suportar el pes d’una persona, i fins i tot de dues, tal com podeu veure a les fotografies.