Aquí trobareu informacions relatives a l’Associació de Mares i Pares de l’Institut La Romànica.