* TASQUES 3a AVALUACIÓ

En aquest espai trobareu les tasques, per nivells, que l’alumnat haurà de realitzar. El professorat farà arribar a l’alumnat les indicacions de quina tasca ha de realitzar, com l’ha de realitzar, què, quan i com l’ha de lliurar. Setmanalment, o quinzenalment segons la tasca, s’actualitzarà aquest espai amb la nova proposta. També es facilitarà a l’alumnat una planificació horària amb la disponibilitat del professorat per tal de poder consultar-li tot allò que calgui.

SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG

1r ESO


2n ESO


3r ESO

 


4t ESO


3r i 4t ESO (Projecte Futur)


1r i 2n BTX

Atenent l’especificitat del procés d’aprenentatge i de treball de l’alumnat de BTX, el professorat informarà directament a l’alumnat de com es desenvoluparà.