PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT curs 2019-2020

La preinscripció per als estudis de batxillerat és prescriptiva per a l’alumnat de nova incorporació.

Els antics alumnes només han de confirmar la reserva de plaça ( lliurada a tutoria) i formalitzar la matrícula en el termini oficial.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos

FONT: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

PROCÉS DE MATRÍCULA: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos

S’assignarà un dia concret de matriculació per als alumnes del Centre que van fer la reserva de plaça . La data serà publicada en  breu.

 

NOVETATS

Tots els ensenyaments

Majoria d’edat i formalització de la preinscripció. S’estableix que l’alumne o alumna que fa els 18 anys durant l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la preinscripció.

 

Ensenyaments obligatoris i batxillerat

Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o germans siguin exalumnes del centre.

Batxillerat i cicles formatius d’FP de grau mitjà

Sol·licitud electrònica

  • Implica la identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.

 

Acreditació de criteris

  • Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
  • Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Descàrrega de documents:

(PENDENT)