* RECURSOS

Un dels objectius del nostre Projecte educatiu de centre (PEC) és facilitar i promoure la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa en el seguiment i evolució acadèmica, personal i social del nostre alumnat.

Així doncs, en aquest espai hi trobareu recursos, enllaços d’interès, informacions… que us poden orientar, assessorar, informar i orientar en la vostra tasca educativa en cadascun dels sectors que conformen la comunitat educativa i així promoure la vostra implicació en el procés escolar i educatiu i la participació en el funcionament del centre com a: