Organització curricular ESO i BTX

ORGANITZACIÓ CURRICULAR ESO

 MATÈRIES COMUNES

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengües estrangeres

3

4

3

4

Matemàtiques

3

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

3

Educació física

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Música

2

2

Religió/Cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9*

Tutoria

1

1

1

1

Projecte de recerca

(1)

Treball se síntesi

(1)

(1)

(1)

Servei comunitari

(1)

TOTAL

30

30

30

30

 

*L’alumnat de 4t d’ESO cursarà 3 matèries optatives a raó de 3 hores setmanals cadascuna.

 

OFERTA MATÈRIES OPTATIVES 1r, 2n 3r

(fixes + variables segons oferta de disponibilitat departaments)

1r ESO

(trimestrals)

2n ESO (trimestrals/anuals)

3r ESO

(anuals)

Francès

Francès (anual)

Francès

Música

Música (anual)

Música

Orientació

Emprenedoria

Orientació

Cultura clàssica

OPTATIVES 4t ESO

Departament

Departament

Departament

Franja 1 Franja 2 Franja 3
Francès Llatí Biologia 
Física i Química Tecnologia  Tecnologia 
Informàtica Física i Química Música F3
E. Visual i plàstica Biologia  Física i Química
Biologia  Música F2 Filosofia
Tecnologia Filosofia  

 


ORGANITZACIÓ CURRICULAR BTX

 • CURRÍCULUM COMÚ

1r BTX

2n BATX

CURRÍCULUM COMÚ

28

13

13

CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

32

MODALITAT

12

12

OPTATIVA

4

4

TREBALL DE RECERCA

(2)*

TUTORIA

1

1

TOTAL

60

30

30

MATÈRIES  COMUNES

1r BTX

2n BTX

LL. CATALANA

2 h

2 h

LL. CASTELLANA

2 h

2 h

LL. ANGLESA

3 h

3 h

FILOSOFIA

2 h

———-

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

———

3 h

C. MÓN CONTEMPORANI

2 h

HISTÒRIA

———

3 h

EDUCACIÓ FÍSICA

2 h

TOTAL

13 h

13 h

 • CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES MODALITAT 1r BTX

H

MATÈRIES MODALITAT 2n BTX

H

 • Matemàtiques 1

 • 4

 • Matemàtiques 2

 • 4

 • Física 1

 • 4

 • Física 2

 • 4

 • Química 1

 • 4

 • Química 2

 • 4
 • Biologia 1

 • 4

 • Biologia 2

 • 4

 • Dibuix tècnic 1

 • 4

 • Dibuix tècnic 2

 • 4

 • Tecnologia industrial 1

 • 4

 • Tecnologia industrial 2

 • 4

BATXILLERAT HUMANÍSTIC-SOCIAL

MATÈRIES MODALITAT 1r BTX

H

MATÈRIES MODALITAT 2n BTX

H

 • Matemàtiques aplicades ciències socials 1

 • 4

 • Matemàtiques aplicades ciències socials 2

 • 4

 • Història del món contemporani

 • 4

 • Geografia

 • 4

 • Economia de l’empresa 1

 • 4

 • Economia de l’empresa 2

 • 4

 • Literatura catalana

 • 4

 • Literatura castellana

 • 4

 • Llatí 1

 • 4

 • Llatí 2

 • 4

 • Grec 1

 • 4

 • Grec 2

 • 4

MATÈRIES OPTATIVES 1r BTX

H

MATÈRIES OPTATIVES 2n BTX

H

 • Francès

 • 4

 • Estada a l’empresa

 • 2

 • Psicologia

 • 2

 • Sociologia

 • 2