Identitat

L’INS de La Roca és un centre públic d’Educació secundària i Batxillerat que va iniciar les seves activitats el curs 1995-1996.

Situat la nucli central del municipi de La Roca Del Vallès, acull l’alumnat de les escoles de primària del Municipi: Escolar Pilar Mestres-Jaume Torrens, Escola Mogent, Escola La Torreta, Escola Santa Agnès i tothom qui, tot i no pertànyer a aquestes escoles, així ho desitgi fins al límit de places disponibles.

Els aspectes fonamentals del nostre projecte es poden sintetitzar en aquests cinc elements definitoris:

Institut català. La llengua d’aprenentatge i de comunicació al centre és la catalana. El català és, doncs, la llengua vehicular tot respectant i utilitzant el castellà, segons la normativa vigent.

Institut plural que educa en els principis i la defensa d’uns valors cívics, democràtics i participatius, on no es discrimina ningú per la seva llengua, cultura, creences, sexe o origen.

Institut coeducacional que educa en uns valors no sexistes, fomenta els valors de col·laboració entre nois i noies, treballant en la superació dels prejudicis socials.

Institut inclusiu que atén la diversitat d’alumnes amb els mitjans disponibles i les estratègies pedagògiques i organitzatives adients.

Institut del coneixement que cerca estimular i ajudar l’alumnat a obtenir el grau màxim de coneixements en les diverses àrees, potenciant les actituds i les capacitats, per arribar a aconseguir els millors resultats possibles.

L’educació que s’imparteix té com a objectiu primordial la formació integral del nostre alumnat i contempla, per tant, la seva formació acadèmica i l’educació en els valors i la convivència.