Personal docent i no docent del centre

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Mercè Comín Colet

CAP D’ESTUDIS: Adelaida Escrivà Caudeli

COORDINADOR PEDAGÒGIC: Alfred Barbero Rubio

SECRETÀRIA: Isabel Toro Delgado

CAPS DEPARTAMENTS

COORDINACIONS

Llengües: Alfred Barbero

Seminari Català: Berta Tenas

Ll. Estrangeres: Neus Vidal

Matemàtiques: Marta Gallart

Ciències Socials: Marc Blanché

Ciències de la Natura: Víctor Curcó

Seminari Biologia: Miguel Vilela

Expressió: Belén Martínez

Tecnologia: Marta Puig

COORDINACIÓ ESO : Pedro Cid

CORDINACIÓ CONVIVÈNCIA: Pedro Cid,

Jose A. De Arnedo

COORDINADORA ESO1: Laia Segarra

COORDINADOR ESO2: Marcial Fernández

COORDINADOR ESO3: Carlos Oliveros

COORDINADOR ESO4: Jose A. De Arnedo

COORDINADOR BATXILLERAT: Miguel Vilela

COORDINADOR INFORMÀTICA: Jacob Yerga

COORDINADOR AUDIOVISUALS: Xavier Collet

TUTORIES

TUTORIES TÈCNIQUES

ESO 1 A: Soraya García

ESO 1 B: Pedro Cid

ESO 1 C: Mercè Pérez

ESO 1 D: Belén Martínez

ESO 1 E: Mónica Segovia

ESO 2 A: Leo Arén

ESO 2 B: Berta Tenas

ESO 2 C: Marc Blanché

ESO 2 D: Isidoro Aranda

ESO 2E: Mar Salas

Empresa i Riscos Laborals: Ignasi Pena

Biblioteca: Soraya García, Ignasi Pena

Activitats Escolars: Cristina Hernández i Mercedes Rio

Projecte Música: Cristina Hernández i Anna Moreno

ESO 3 A: Elisabeth Serra

ESO 3 B: Joan M. Barbero

ESO 3 C: Sara García

ESO 3 D: Pau Martí

ESO 3 PF: Nines de Leonardo

ESO 4 A: Ainoa Sánchez

ESO 4 B: Sara Arjona

ESO 4 C: M. Pilar Martínez

ESO 4D: Antonia Casado

ESO 4 PF: Nines de Leonardo

PERSONAL NO DOCENT

Aux. administrativa: Dúnia Grabulosa

Subalternes: Montse Rodríguez i Maribel Díaz

BTX 1 A: Lluïsa Sánchez

BTX2: Pilar Fernández

PERSONAL DE NETEJA

Paqui Vázquez

Pepi Mendoza

Reme Benítez

EQUIPS DOCENTS ESO i BTX

PROFESSORAT 1r ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Soraya García

Pedro Cid

Mercè Pérez

Belén Martínez

Mònica Segovia

LC

Berta Tenas

M. Pilar Martínez

LS

Soraya García

CS

Pedro Cid

Núria Garrell

CB

Miguel Vilela

Carlos Oliveros

Eduard Llorente

Isidoro Aranda

ZEE

Marta Calvo

Núria Garrell

Mercè Pérez

Belén Martínez

Mònica Segovia

RE

Ignasi Pena

IA

Laia Segarra*

TE

Anna Basart

Mercè Pérez

EF

Belén Martínez

EV

Mònica Segovia

MU

Cristina Hernández

MA

Jordi Rodríguez

OPTLS

Joan M. Barbero

OPT SF

Neus Vidal

OPT TEC

Mercè Pérez

OPT MU

Cristina Hernández

OPT APE1

Maite Monsó

OPT IA

Laia Segarra

OPT CLA

Marta Calvo

* Coordinadoranivell 1rESO

PROFESSORAT 2n ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Leo Arén

Berta Tenas

Marc Blanché

Isidoro Aranda

Mar Salas

LC

Berta Tenas

Mercè Comín

LS

Pilar Fernández

CS

Marc Blanché

CF

Elisabet Serra

Ernest Machí

Isidoro Aranda

ZEE

Leo Arén

Berta Tenas

Eduard Llorente

Antonia Casado

Mar Salas

RE

Ignasi Pena

IA

Sara García

Mar Salas

TE

Jacob Yerga

MU

Anna Moreno

EF

Leo Arén

MA

Marcial Fernández*

Marta Gallart

OPT CS

Ignasi Pena

OPT BIO

Eduard Lorente

OPT SF

Neus Vidal

OPT EVP

Mercedes _Río

OPT MU

Anna Moreno

OPT TEC

Mercè Pérez

OPT ORI

Maite Monsó

OPT CLA

Marta Calvo

* Coordinador nivell 2nESO

PROFESSORAT 3r ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Elisabet Serra

Joan M. Barbero

Sara García

Pau Martí

Nines de Leonardo

LC

Montse Codina

M. Pilar Martínez

Noelia Cano

LS

Joan M. Barbero

Marta Calvo

Noelia Cano

CS

Pau Martí

Antonia Casado

CB

Carlos Oliveros *

Eduard Llorente

Ernest Machí

CF

Elisabet Serra

Ernest Machí

ZEE

Elisabet Serra

Neus Calvo

Pau Martí

Ernest Machí

RE

Ignasi Pena

IA

Sara García

Antonia Casado

TE

Anna Basart

Ernest Machí

EF

Leo Arén

Jose A. De Arnedo

EV

Mercedes Río

Antonia Casado

MA

Adelaida Escrivà/Marta Gallart

Marta Gallart

Nines de leonardo

OPT EV

Mònica Segovia

OPT SF

Neus Vidal

OPT EMP

Núria Garrell

OPT CCL

Marta Calvo

OPT MU1

Cristina Hernández

OPT MU2

Anna Moreno

OPT ORI

Maite Monsó

* Coordinador nivell 3rESO

PROFESSORAT 4t ESO

GRUPS

A

B

C

D

E PF

TUTORIA

Ainoa Sánchez

Sara Arjona

M. Pilar Martínez

Antonia Casado

Nines de Leonardo

LC

Laia Trabalón

M. Pilar Martínez

Laia Trabalón

Noelia Cano

LS

Ainoa Sánchez

Noelia Cano

CS

Núria Garrell

Antonia Casado

CB

Elisabet Oliva

P

R

À

C

T

I

Q

U

E

S

CF

Víctor Curcó

LLATÍ

Isabel Toro

MU F2

Anna Moreno

MU F3

Cristina Hernández

EV

Mercedes Río

SF

Neus Vidal

FILO

Antoni Serra

TEC

Marta Puig

INFORM

Mercè Pérez

ZEE

Ainoa Sánchez

Sara Arjona

M. Pilar Martínez

Antonia Casado

Nines de Leonardo

RE

Ignasi Pena

EF

Jose A. De Arnedo*

MA

Xavier Collet

Nines de Leonardo

IA

Sara Arjona

Antonia Casado

* Coordinador nivell 4tESO

PROFESSORAT BATXILLERAT 1

H

BTX1

1h

TUTORIA

Lluïsa Sánchez

2h

Català

Alfred Barbero

2h

Castellà

Juan M. Barbero

3h

Anglès

Lluïsa Sánchez

2h

Ed. Física

Belén Martínez

2h

Filosofia

Antoni Serra

2h

C. del Món Contemporani

Miguel Vilela

4h

Història del Món C.

Núria Garrell

4h

Matemàtiques 1

Adelaida Escrivà

4h

Matemàtiques aplicades 1

Jordi Rodríguez

4h

Literatura catalana

Mercè Comín

4h

Biologia 1

Miguel Vilela

4h

Física 1

Víctor Curcó

4h

Química 1

Elisabet Serra

4h

Tecnologia Ind. 1

Marta Puig

4h

Dibuix Tècnic 1

Mònica Segovia

4h

Llatí 1

Isabel Toro

4h

Grec 1

Isabel Toro

4h

Economia de l’Empresa 1

Nines de Leonardo

4h

Francès

Neus Vidal

PROFESSORAT BATXILLERAT 2

H

BTX2

1h

TUTORIA

Pilar Fernández

2h

Català

Alfred Barbero

2h

Castellà

Pilar Fernández/ Juan M. Barbero

3h

Anglès

Lluïsa Sánchez/ Sara García

3h

Història

Pedro Cid

3h

Història de la Filosofia

Antoni Serra

4h

Geografia

Pau Martí

4h

Matemàtiques 2

Marta Gallart

4h

Matemàtiques aplicades 2

Nines de Leonardo

4h

Biologia 2

Carlos Oliveros

4h

Física 2

Víctor Curcó

4h

Química 2

Elisabet Serra

4h

Economia de l’Empresa 2

Nines de leonardo

4h

Tecnologia Ind. 2

Marta Puig

4h

Llatí 2

Marta Calvo

4h

Dibuix Tècnic 2

Mercedes Río

2h

Psicologia

Antoni Serra

2h

Sociologia

Antoni Serra

2h

Francès

Neus Vidal

2h

Estada a l’empresa

Jacob Yerga

Treball de Recerca

DEPARTAMENTS

LLENGÜES

Alfred Barbero (CAT)

Joan M. Barbero (CAS)

Marta Calvo (CLAS)

Montse Codina (CAT)

Mercè Comín (CAT)

Pilar Fernández (CAS)

Soraya García (CAS)

M. Pilar Martínez (CAT)

Ainoa Sánchez (CAS)

Berta Tenas (CAT)

Isabel Toro (CLAS)

Laia Trabalón (CAT)

LLENGÜES ESTRANGERES

TECNOLOGIA

Sara Arjona (ANG)

Sara García (ANG)

Mar Salas (ANG)

Lluïsa Sánchez (ANG)

Laia Segarra (ANG)

Neus Vidal (FR)

Anna Basart

Mercè Pèrez

Marta Puig

Jacob Yerga

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

Isidoro Aranda (FIS)

Víctor Curcó (FIS)

Eduard Llorente (BIO)

Ernest Machí (FIS)

Elisabet Oliva (BIO)

Carlos Oliveros (BIO)

Elisabet Serra (FIS)

Miquel Vilela (BIO)

Marc Blanché

Antònia Casado

Pedro Cid

Núria Garrell

Pau Martí Gómez

Ignasi Pena (REL)

Toni Serra (FIL)

MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ FÍSICA

Xavier Collet

Adelaida Escrivà

Marcial Fernández

Marta Gallart

Nines de Leonardo

Jordi Rodríguez

Leo Arén

José Antonio de Arnedo

Belén Martínez

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

MÚSICA

Mercedes Río

Mónica Segovia

Cristina Hernández

Anna Moreno

ORIENTACIÓ

Noelia Cano

Maite Monsó