COVID-19

Documentació:

Seguiment de la incidència de la pandèmia:

  • Dades actualitzades
  • TRAÇACOVID: Els directors i directores són les persones encarregades d’introduir els possibles casos del seu centre a l’aplicació, i també d’especificar l’estat del centre (obert o confinat), amb la finalitat de facilitar la gestió i la presa de decisions.
  • Gestor COVID-19
  • Seguiment de casos

Formularis: