INICI DE CURS

El curs escolar començarà el dia 15 de setembre ( el dia 14 és festa local a la Roca del Vallès)
Aquest dia es farà l’acollida de l’alumnat de 9 a 11 hores per part dels tutors.