Informació FP

FP DUAL - INFORMACIÓ EMPRESES, INSTITUCIONS i ALUMNAT

 
Imatge Alex Pineo
FP DUAL - INFORMACIÓ EMPRESES, INSTITUCIONS i ALUMNAT
per Alex Pineo - dimarts, 30 octubre 2018, 09:59
 

L'Institut La Pineda ha ofert des del curs 2014-2015 cicles en alternança Dual. 

Què és l'alternança DUAL

Amb  la  col·laboració  de  diferents  empreses s’organitza el currículum del cicle formatiu per tal que els alumnes durant tot el 2n curs,  alternin  les  classes   (amb  menys hores)   amb  un  conveni  beca  o contracte laboral a les empreses. Aquesta col·laboració  reconeix a l’alumne part del currículum presencial al centre, ara fet i avaluat a l’empresa, i l’estada en aquesta és remunerada.


Informació a les Empreses i Institucions

Al document " INFORMACIÓ_FP_DUAL_LA PINEDA v2018 " us expliquem la mesura flexibilitzadora de la formació en alternança en DUAL i què ofereix l'Institut La Pineda.

Al document Empreses_FP_dual_INS_La_Pineda " es resumeix els objectius i funcionament de la FP dual.

Més informació a " Empreses - FP dual " 


OFERTA DUAL curs 2018-2019 Informació als alumnes

Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web S'està col·laborant amb alternança Dual per a 5 alumnes amb:

Bit Genoma Digital Solutions

Edata Desenvolament i Aplicacions

Amvara Consulting

Amaris Consulting & Innovation SLU

Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i Grau Mitjà d'Instal·lacions de Telecomunicacions S'està col·laborant amb el Gremi d'Instal·ladors del Barcelonés AEMIFESA i la Federació FEGICAT.


En el moment de la matrícula al cicle formatiu en Dual, l'alumnat es informat d'aquesta modalitat i signa el "Document de compromís".