M06: GESTIÓ DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS (99h)

  • UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions (33h)
  • UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions (66h)

M14: PROJECTE DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (66h)

Horari:

  • Dilluns:      16:25 a 18:15 i 18:40 a 19:35
  • Divendres: 15:30 a 17:20