2SSEA. MP06. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació