Help with Search courses

Informació famílies


Available courses

Què en saps de...?

Aula d'Acollida I

1r ESO Ciències Socials

1r. ESOB. Anglès.

1r ESO B. Tutoria

1ESO. Visual i Plàstica

3r ESO Ciències Socials

3 ESO B club de lectura

3ESO. Visual i Plàstica

3ESOA. Llengua Catalana

Optativa 3 ESO  geometria

Optativa 3r: Alemany.

4t ESO A: Anglès.

4t ESO. Llatí

Optativa 4t: Alemany.

1BTX B - Pilar

1BTX A - Pilar

Filosofia i ciutadania: un món nou de reflexió

1BTX - Tecnologia Industrial

1BTX - Matemàtiques I

Dibuix Tècnic

2BTX - Dibuix Tècnic

Història 2n BTX

Història de la Filosofia: gaudir del pensament

Grammar for Vocational Courses

14-15 Anglès

Curs que t'ajudarà a fer el seguiment del pla d'empresa amb els teus alumnes. A dintre, a la presentació general, trobaràs els arxius per poder descarregar-t'ho i instalar-lo al moodle del teu centre.

Recursos Mòduls Anglès FP

Mòdul 14-Mòdul DUAL


Mòdul 03-Programació

d

tux war

Mòdul 6

Desenvolupament
web
en entorn client

Mòdul 12-Projecte DAW


tux programa

Mòdul 3

Programació
Bàsica

ASIX-M08: Serveis de xarxa i Internet

ASIX-M10: Administració de sistemes gestors de bases de dades

ASIX-M11: Seguretat i alta disponibilitat.

indi

ASIX-M14

Projecte

cc-by.nc.sa

Basat en materials pròpis,
de l'IOC i
de la comunitat docent de l'XTEC

M02. Sistemes operatius monolloc A
 
  

M02. Sistemes operatius monolloc B

    

tux gremlin

Mòdul 3

Aplicacions
ofimàtiques
grup:A

tux tarda

Mòdul 3

Aplicacions
ofimàtiques
grup:A Tarda

tux gremlin

Mòdul 3

Aplicacions
ofimàtiques
grup:B

SMX-M03: Aplicacions ofimàtiques UF5, UF6 T.

M04. Sistemes operatius en xarxa A


M04. Sistemes operatius en xarxa B


SMX-M08: Aplicacions web


Logo de síntesi i tutoria


SMX-Reforç Matemàtiques

OPTATIVA 3 ESO

Seguretat Electrònica 
Dilluns de 19:25 a 21:25h i dimarts de 16,25 a 17,20h

M07 - Instal·lacions de radiocomunicacions

Instal·lacions elèctriques bàsiques

Digital

UF4 Dimarts de 12:30 a 14:30 1/2 grup, Dimecres de 8:00 a 10:00h l'altre 1/2 grup i divendres de 12,30 a 13,30h.

UF5 Dimecres de 8:00 a 10:00h

Comunicacions

SÍNTESI_Dilluns de 18:40 a 19:35h
DUAL_Dimecres de 16:25 a 20:30h

Tutoria Primer curs MIT

Tècniques de programació
...

Courses