Matèries Optatives ESO

Les matèries comunes del currículum d’ESO es complementen amb matèries optatives, segons les necessitats i interessos de l’alumnat.

Durant els tres primers cursos de l’ESO es dediquen dues hores a la setmana a les matèries optatives. Cada curs l’alumnat fa tres matèries. L’alumnat que opta per cursar Francès ho fa durant tota l’etapa ja que té continuïtat.

Les matèries optatives que oferim el curs 2020/2021 són:

 • 1r d’ESO:
  • Francès. Segona llengua estrangera. Per què estudiar una segona llengua estrangera? Cliqueu AQUÍ
  • Taller de contes
  • Un món divers
  • Activitats Esportives
  • Habilitats socials
  • Problemes i enigmes
 • 2n d’ESO:
  • Francès. Segona llengua estrangera. Per què estudiar una segona llengua estrangera? Cliqueu AQUÍ
  • Ioga. Per què oferim ioga? Cliqueu AQUÍ
  • L’Hort. Què fem a l’hort escolar? Cliqueu AQUÍ
  • Petites investigacions
  • Apliquem la tecnologia
  • Esports de raqueta
 • 3r d’ESO:
  • Francès. Segona llengua estrangera. Per què estudiar una segona llengua estrangera? Cliqueu AQUÍ
  • Cultura Clàssica
  • Emprenedoria
  • Full de càlcul
  • Educació emocional

L’estructura de matèries optatives a 4t d’ESO és diferent. Cada optativa es cursa al llarg del curs durant 3 hores a la setmana. Les optatives a 4t d’ESO tenen un caràcter, doncs, de matèries de modalitat, orientades cap als estudios posteriors que vol cursar l’alumnat.

 • Biologia. Per què escollir Biologia a 4t d’ESO? Cliqueu AQUÍ
 • Física i química
 • Tecnologia
 • Filosofia. Per què estudiar filosofia a 4t d’ESO? Cliqueu AQUÍ
 • Francès. Per què estudiar una segona llengua estrangera? Cliqueu AQUÍ
 • Llatí
 • Informàtica
 • Emprenedoria
 • Música
 • Visual i plàstica

A més d’aquestes optatives, cada família, en el moment de la matrícula, escull si el seu fill/a ha de cursar Religió o Cultura i valors ètics.

Finalment, el currículum de cada alumne es completa amb els treballs de síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca a 4t d’ESO.