Àmbit Lingüístic

Taller de poesia. 4t d’ESO. Castellà

Entenem l’aprenentatge de les llengües de manera conjunta. A La Llauna posem en valor el coneixement de  llengües estrangeres (anglès i francès)  i volem potenciar la visibilitat i la importància de conservar les llengües pròpies de l’alumnat, sigui quin sigui el seu origen, impulsant el plurilingüisme com a eina educativa. Per això:

  • potenciem ambients de classe que afavoreixin la comunicació, tant oral com escrita.
  • potenciem activitats i tasques properes al context de l’alumnat.
  • potenciem l’adquisició de continguts per poder ser competents a l’hora d’usar la llengua.
  • potenciem la integració de les tecnologies digitals per reforçar l’aprenentatge.

Cliqueu als enllaços per accedir a cadascuna de les llengües: