Organització curricular. Modalitats i matèries

La Llauna ofereix tres modalitats diferents de batxillerat.

  • Modalitat Batxibac
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat de Ciències Socials i Humanitats

MATÈRIES

Hi ha una part comuna a totes les modalitats i una part diversificada, que varia en funció del Batxillerat que es tria. Al no poder fer les Jornades de Portes Obertes presencials, algunes matèries han optat per enllaçar presentacions específiques. Si hi podeu clicar és que hi teniu més informació.

1) Matèries Comunes. L’alumnat cursa matèries comunes obligatòries a totes les modalitats. Tant a primer com a segon fa una hora de tutoria setmanal. Entre l’últim trimestre de 1r de Batxillerat i el segon trimestre del 2n curs, l’alumnat elabora el Treball de Recerca, guiat per un professor/a tutor/a especialista en la matèria.

Matèries comunes
1r batxillerat 2n batxillerat
Llengua Catalana i Literatura 2h 2h
Llengua Castellana i Literatura 2h 2h
Llengua Estrangera (Anglès o Francès) 3h 3h
Educació física 2h
Ciències del Món Contemporani 2h
Filosofia 2h
Història de la Filosofia 3h
Història d’Espanya i de Catalunya 3h
Tutoria 1h 1h
Treball de Recerca Sense assignació horària Sense assignació horària

 

2) En la part diversificada, l’alumne ha de cursar QUATRE matèries de modalitat: la matèria comuna d’opció i tres matèries de modalitat i específiques.

Matèria Comuna d’opció

Aquesta matèria es fa a 1r i a 2n curs. Varia en funció de la modalitat escollida i és obligatòria,

Social Humanístic Científic Tecnològic
Franja A. Matèria comuna d’opció Matemàtiques aplicades a les ciències socials (4h) Llatí (4h) Matemàtiques (4h) Matemàtiques (4h)
Matèries de modalitat i específiques

Les altres tres cal triar-les d’acord amb les seves preferències i expectatives d’estudis superiors. Algunes es cursen durant els dos anys i d’altres només un curs. Cal triar UNA matèria per franja

IMPORTANT: Cal tenir present que determinades matèries poden servir per millorar la nota de les PAU a l’hora d’accedir a la universitat. Les matèries que milloren nota canvien en funció del Grau Universitari que es vulgui fer. Si l’alumnat sap quins estudis vol cursar amb posterioritat, convé saber quines matèries ponderaran més per accedir als estudis superiors. En AQUEST ENLLAÇ hi podeu consultar les ponderacions de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya.

1r de Batxillerat

Social Humanístic Científic Tecnològic
Franja B
 
Economia de l’empresa I (4h) Grec I (4h) Ciències de la terra i el medi ambient I (4h) Física I (4h)
Física I (4h)
Franja C
Economia (4h) Literatura universal (4h) Química I (4h) Dibuix tècnic I (4h)
Franja D


Història del món contemporani (4h) Història del món contemporani (4h) Biologia I (4h) Tecnologia industrial I (4h)
Comunicació Audiovisual + Lectura y Comentario de Textos (2h+2h) Comunicació Audiovisual + Lectura y Comentario de Textos (2h+2h) Tecnologia industrial I (4h)
Histoire + littérature française I (2h+2h) Histoire + littérature française I (2h+2h) Histoire + littérature française I (2h+2h) Histoire + littérature française I (2h+2h)

2n de Batxillerat

Social Humanístic Científic Tecnològic
Franja B Economia de l’empresa II (4h) Grec II (4h) Biologia II (4h) Física II (4h)
Franja C
Geografia (4h) Literatura castellana (4h) Química II (4h) Tecnologia industrial II (4h)
Franja D

Història de l’art (4h) Literatura catalana (4h) Ciències de la terra i el medi ambient II (4h) Dibuix tècnic II (4h)
Histoire + littérature française II (2h+2h) Història de l’art (4h) Física II (4h) Química II (4h)
Histoire + littérature française II (2h+2h) Histoire + littérature française II (2h+2h) Histoire + littérature française II (2h+2h)

 

4 alumnes de La Llauna reben el reconeixement per les seves notes a la Selectivitat de 2020