Estudis curs 2021-2022

L’Institut La Llauna és un centre públic amb quatre línies d’ESO, tres de Batxillerat i una de Batxibac. Som un institut  mitjà, on la informació es transmet de manera àgil i constant. Estem molt arrelats al barri i a la ciutat de Badalona.

Voleu venir a estudiar amb nosaltres? Fareu noves amistats? Anireu preparades pels estudis posteriors? En quines activitats podreu participar? Us ho expliquen alguns alumnes i ex-alumnes de La Llauna. Mireu…

Si ens voleu conèixer millor, podeu navegar pels diferents àmbits des del menú de l’esquerra.

Trobareu totes les informacions pràctiques (dates, documentació, barems,…) sobre el procés de preinscripció a:

Com a centre de secundària posem especial èmfasi en:

  • assegurar un bon domini competencial en les totes les matèries per facilitar posteriors aprenentatges.
  • apropar els continguts de les assignatures a la realitat de l’alumnat, contextualitzant els aprenentatges.
  • relacionar els diferents àmbits d’aprenentatge mitjançant activitats interdisciplinars
  • promoure un ús responsable de la tecnologia que  contribueixi a l’adquisició de sabers i del saber fer. La competència digital forma part del contigut curricular de les diverses matèries i/o àmbits.
  • promoure un bon ambient de treball i de convivència entre tots els sectors de la comunitat educativa. Procurem resoldre les situacions de conflicte a través del diàleg i de la mediació.
  • potenciar el capital cultural del nostre alumnat per facilitar el seu procés d’aprenentatge.
  • estimular una certa flexibilitat a l’hora de construir el currículum de cada alumne/a, tot adaptant els continguts de les diferents matèries als seus interessos i capacitats.
  • reforçar  els hàbits de treball i d’organització indispensables per a un aprenentatge eficaç.
  • estimular l’autonomia personal i l’esperit crític.
  • orientar l’alumnat sobre totes les sortides posteriors