PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 20-21

PREINSCRIPCIÓ ESO (2020/2021)

OFERTA

Podeu consultar l’oferta inicial de places per al curs 2020/2021 del nostre Institut en el següent enllaç: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021.

INFORMACIÓ I SOL · LICITUD

La informació general sobre la Preinscripció la podeu consultar en el següent enllaç de la web Estudiar a Catalunya: Informació general.

PRESENTACIÓ PER INTERNET 

Per a fer la sol·licitud de preinscripció, aneu al següent enllaç fent clic aquí ( a la part inferior PER INTERNET)

Quan us demanin “Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC)”, és un identificador que si no us l’han fet arribar des de l’escola, el podeu trobar en el butlletí de notes de l’alumne. L’altra opcio és accedir al següent enllaç ” Consulta de l’identificador de l’alumne “.

El codi de l’institut  de la Bisbal és: 17007300

IMPORTANT: TOT SEGUIT HEU D’ENVIAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ AL CENTRE:

Degudament fotografiada o escanejada al correu del centre: preinscripcio@ieslabisbal.cat . En el títol indiqueu: Preinscripció, el curs que farà l’alumne i el Nom i Cognoms de l’alumne/a. DE FORMA ADJUNTA HEU D’ENVIAR:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • DNI/NIE/Passaport  vigent de l’alumne/a (en cas que en tingui).
 • DNI/NIE/Passaport  del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • Llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a.
 • Qualsevol documentació que faci referència a criteris específics de prioritat (veure part inferior)

PRESENTACIÓ PRESENCIAL (DE FORMA EXCEPCIONAL)

Per a la presentació presencial de la sol·licitud i la documentació és necessari que demaneu cita prèvia. La podeu demanar trucant al número de telèfon 972640016 de 10:00h a 14:00h o enviant un correu electrònic a l’adreça: preinscripcio@ieslabisbal.cat

Descarregar la sol·licitud de preinscripció, podeu accedir a través d’aquest enllaç: Full de preinscripciói portar-lo el dia i hora amb tota la documentació impressa.

 • Sol·licitud
 • DNI/NIE/Passaport  vigent de l’alumne/a (en cas que en tingui).
 • DNI/NIE/Passaport  del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • Llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a
 • Qualsevol documentació que faci referència a criteris específics de prioritat (veure part inferior)

COM ES DURA A TERME L’ATENCIÓ PRESENCIAL

 • Al centre ha de venir el tnenor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació impresa i la sollicitud emplenada des de casa.
 • Recomanem que porteu el vostre propi boligraf.
 • Recomanem que porteu mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en periode de confinament, o que presentin simptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol licitud i la documentació.

CALENDARI

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

Podeu consultar tota la informació sobre la Documentació que cal presentar i els criteris específics de prioritat en el següent enllaç: Documentació i criteris de prioritat.

Només per a les persones que al·leguin un dels criteris de prioritat

 • Si s’escau, feu constar en el correu que heu d’enviar al Centre amb la sol·licitud de preinscripció si l’alumne/a té germans/es a l’Institut, o bé que un dels seus progenitors treballa a l’INS La Bisbal en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 puntsque atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • En el cas que l’adreça que figura en el DNI no sigui de l’àrea d’influència de l’Institut, la documentació justificativa de la proximitat a l’Institut del domicili del pare, mare o tutors de l’alumne per a obtenir els 30 punts que marquen els criteris per a proximitat.
 • Si s’escau i, en el cas, que el pare, mare o tutors de l’alumne NO visquin a l’àrea d’influència de l’Institut, justificant de l’adreça del lloc de treball del pare, la mare o dels tutors de l’alumne per a obtenir els 20 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria per proximitat al lloc de treball.
 • Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne/a o un familiar de primer grau acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 puntsque atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 puntsque atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
 • Si s’escau, feu constar en el correu que heu d’enviar al Centre amb la sol·licitud de preinscripció si l’alumne/a té germans/es a l’Institut, o bé comprovant que un dels seus progenitors treballa a l’INS La Bisbal en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 puntsque atorguen els criteris generals de la convocatòria.