ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES:

S’han habilitat fins a 6  accessos/portes al carrer Eusebi Diaz Costa,  per poder accedir i sortir de  l’institut. D’aquesta forma  evitarem aglomeracions d’alumnes a les entrades i sortides.  Aquests accessos estan degudament indicats.  L’horari d’entrada i sortida de l’institut continuarà sent el mateix. Entrada a les 08:30 i la sortida a les 15:00. El primer dia d’inici de curs, s’informarà d’aquests accessos als alumnes.