NOVA PÀGINA WEB PREINSCRIPCIONS CURS 2021-22

Aquest curs, el Departament d’Educació posa en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris. Aquest nou portal temàtic veu la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i permetrà donar suport en la tramitació telemàtica de la preinscripció.

El nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil.