INSTRUCCIONS MATRÍCULA ALUMNAT NOU D’INTEGRACIÓ SOCIAL (CFGS)

Feta la preinscripció a l’Institut ara s’ha de formalitzar la matrícula definitiva. El període de matriculació és del 19 al 23 de juliol.

Per a la matrícula heu d’omplir el full de dades de l’alumne/a i fer el pagament que us correspongui segons la vostra situació.

Omplert el full de dades i fet el pagament, heu d’enviar un correu electrònic a secretaria@ieslabisbal.cat amb el full de dades de l’alumne/a, la Targeta Sanitària de l’alumne/a (fotografiada o escanejada), la documentació acreditativa dels estudis per a l’accés al CFGS i el comprovant de pagament.

En cas que a la preinscripció NO hagueu presentat el DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a, cal que l’adjunteu fotografiat o escanejat,

Els menors d’edat també han de presentar DNI/NIE/Passaport del pare, mare, o dels tutors legals per menors d’edat) ; Llibre de família (pàgina on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a o altres documents que ho acreditin) i, si és el cas, llibre de família nombrosa o monoparental.

En el correu electrònic, poseu el nom de l’alumne/a i el curs (1r/2n + Integració Social) a l’assumpte.