INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN DE CAMBRIDGE (PET/ FIRST/ ADVANCED)

INSTRUCCIONS:   Per fer la inscripció a l’examen de Cambridge (Pet/ First/ Advanced) cal baixar-se  el full de pagament i el formulari d’inscripció del web de l’institut i omplir-lo des de l’ordinador . Després  reenviar-lo a   petandfirst@gmail.com.  No s’acceptaran formularis fets a mà.  RECORDEU POSAR EL NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A AL FULL DE PAGAMENT I GUARDAR-VOS-EN UNA CÒPIA.