DISPOSEM DE LA CARTA ERASMUS 2021-2027

La comissió Europea ens ha comunicat que ens han concedit la renovació de la Carta ECHE (Erasmus Charter For Higher Education) pel període 2021-27. Aquesta carta ens permetrà continuar amb les mobilitats de l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior, i el procés d’internacionalització del nostre centre.
Aquest document és un requisit previ per a totes les institucions d’educació superior interessades a participar en el Programa Erasmus+ d’educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea. La Carta constitueix un marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional dutes a terme en el marc del Programa. Aquestes activitats inclouen, per exemple, la mobilitat d’alumnat i professorat vinculada a l’aprenentatge i la col·laboració en matèria d’innovació i bones pràctiques.