Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació de la comunitat en el govern del centre. La seva composició contempla la representació de tots els estaments del centre.

Membres del Consell Escolar
Càrrec Membres
Presidenta Rosa Angulo Velasco
Cap d’estudis Josep M. Fortià Alunes
Representant Ajuntament Enric Marqués Serra
Representant PAS Carles Rofes Puig
Representants Professors Teresa Villoslada Jerónimo
Jordi Roca Rovira
Maria Bahí Colomer
Anna Llenas Gou
Isabel Llinares Fayos
Representant USEE Roser Pijoan Aliu
Representant de l’AMPA M. Collell Ylla Heras
Representants dels pares Teia Gispert Plaja
M. Dolors Huix Masmartí
Rosa M. Bel Comas
Núria Garriga Figueras
Representants de l’alumnat Carme Pons Aranda
Ona Peracaula Martínez
Rita Bonet Ponsatí
Maryam Khilal
Secretària Dolors Pons Sais