LICITACIÓ NETEJA INS LA BISBAL 2019

L’anunci de licitació del servei de neteja per a l’any 2019 i la resta de la documentació de l’expedient del contracte de neteja de l’Institut ja està publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Podeu trobar tota la informació a l’enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=38198876&reqCode=viewCn

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.