EL CICLE FORMATIU DE JARDINERIA EN ACCIÓ

Els alumnes del cicle formatiu de jardineria estan realitzant treballs de millora del parterre de la rampa d’accés a l’aparcament de l’institut: entrecavada del terreny, millora del sistema de reg, implantació de planta vivaç, instal·lació d’un encintat de fusta per a la retenció de terres i col·locació d’un encoixinament orgànic. L’objectiu final és tenir un esclat de colors prolongat en el temps, enmig dels majestuosos xiprers.